Menu


Hailidao Hotpot Menu – thực đơn Hailidao
Haidilao menu giá buffet bao nhiêu ? thực đơn haidilao gồm những gì ? mời các bạn xem ngay bảng giá menu thực đơn Hai Di Lao nhé

Giá ăn Haidilao 2 người

Giá ăn Haidilao 4 người